Yetişkin Danışmanlığı

Yaşamda zorluklar; kimi zaman ufak stresler, kimi zaman büyük krizler şeklinde karşımıza çıkabilir. Bu zorluklar ilişkiler, beklenmedik olaylar, kişilik özelliklerimiz ya da geçmiş yaşantılarımızdan kaynaklanabilir. Başa çıkma mekanizmalarımız zorluklar karşısındaki kurtarıcılarımızdır. Ancak onları her zaman işlevsel biçimde kullanamayabiliriz. Ya da farkında olmadığımız kendimize özgü bazı kalıplar bizi çözümden uzaklaştırabilir.

 

Psikoterapide öncelik; yaşadığınız sorunu terapistiniz ile birlikte her boyutuyla anlamak ve değerlendirmektir. Bunu, farkındalığı geliştirmek ve başa çıkma mekanizmalarımızın işlevlerini belirginleştirmek izler. Bu yapılırken psikoloji biliminin ışığında çeşitli psikoterapi yöntemleri kullanılır. Psikoterapilerin düzenli ve periyodik olarak devam etmesi temel koşullardan biridir.

 

Psikolojide bir çok farklı terapi ekolü vardır. Hedefe Psikolojik Danışmanlık uzmanları temel olarak; Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, EMDR, GESTALT ve destekleyici psikoterapi ekollerini izler.

 

Çalışma alanlarımız; yetişkin bireysel psikoterapi, çift terapisi, aile terapisi, grup terapisi, cinsel terapi ve psikiyatrik danışmanlıktır.

 

Sizlere şu konularda yardımcı olabiliriz:

 

• Bireyin başa çıkmakta zorlandığı çaresizlik, umutsuzluk, karamsarlık, hayattan keyif almama, tükenmişlik, yetersizlik, özgüven problemleri, iş yaşamında başarı ve motivasyonu olumsuz etkileyen ilişki problemleri, özel yaşama dair ebeveyn, partner ya da çocuklar ile yaşanan ilişki problemleri

 

• Depresyon

 

• Seçici konuşmazlık, fobiler, panik bozukluk gibi kaygı problemleri

 

• Beden algısı bozukluğu (vücut dismorfik bozukluk), biriktiricilik, trikotillomani (saç yolma bozukluğu) gibi obesesif-kompulsif bozukluklar

 

• Travma

 

• Anoreksiya nevroza, bulimiya nevroza ve tıkınırcasına yeme gibi yeme ve beslenme bozuklukları

 

• Kleptomani, öfke patlamaları gibi dürtü denetim problemleri

 

• Teknoloji, alkol ve madde bağımlılığı problemleri

 

Hedefe Psikoloji - Yetişkin Danışmanlığı