İngilizce ve Türkçe Bebek Oyun Grupları

Erken dönem ebeveyn-bebek ilişkisi, bebeklerin zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerine dair belirleyici etkiye sahiptir. Bebekleri tanımak ve anlamak, öncelikli olarak onları gözlemleyebilmek ve dinleyebilmekten geçer.

 

Oyun gruplarımızda temel amaç 6-18 ay arası bebeklerin ebeveynleri ile katılımlarının sağlanması ve bu süreçte duyusal bütünleme temeline dayalı oyun ve etkinlikleri gerçekleştirirken ebeveyn-bebek ilişkisinin, bebeklerin öğrenme ve gelişimlerini pekiştirmesini sağlamaktır.

 

Gruplarımız bebek ve ebeveyn konusunda uzman psikologlar tarafında hazırlanmakta olup, grup süresince ve sonrasında ebeveynlere hem bebeklerin gelişimleri ile ilgili geri bildirim verilmekte hem de grup süresince ebeveynler küçük ipuçları ile desteklenmektedir.

 

Gruplarımız 6-12 ay ve 12-18 ay olmak üzere iki kategoriden oluşmaktadır.

 

Bebekler anne, baba ya da hem anne hem babaları ile gruplara katılabilmektedirler.

 

İngilizce grupları ana dili İngilizce olan, okulöncesi öğretmenleri yürütmektedir.

 

Oturum süresi bir (1) saattir.

 

Ebeveyn bebek oyun grupları İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki ayrı programdan oluşmaktadır.

İngilizce ve Türkçe Bebek Oyun Grupları