İngilizce Oyun Grupları (School Skills-Okul Becerileri) (2+)

Program dili İngilizcedir. Programı ana dili İngilizce olan, okulöncesi öğretmenleri yürütmektedir. Program içeriği çocuk psikoeğitim ve gelişim uzmanlarınca yapılandırılmıştır. İki yaş itibariyle çocukların ebeveynsiz katılımı ile gerçekleşen bu program, okulöncesi dönem çocuklarının ikinci dil kazanımı, ince motor beceriler, kaba motor beceriler, kavram öğrenimi gibi çocuk gelişimi, ikinci dil kazanımı ve okul başarısında kritik öneme sahip olan alanlara dair eğlenceli etkinlik ve oyunları içermektedir. Her bir atölyenin içeriği farklılaşmaktadır.

 

İngilizce Oyun Grupları