Pedagojik Medya Danışmanlığı

Bu hizmet kapsamında çocuk, genç ve ailelerine yönelik hazırlanmış ya da hazırlanacak olan dergi veya kitap içerikleri, dizi/film senaryoları, reklam film ve kampanyaları, çizgi film senaryo ve görselleri gibi alanlarda iki tür destek sağlamaktayız. İlk olarak çocuk, genç ve aile sağlığını göz önünde bulundurarak, ilgili yapıya uygunluğu ile ilgili denetim, danışmanlık ve içeriğe dair editoryal destek. İkincisi ise ulaştırılmak istenen mesaj, tanıtılmak istenen ürün ya da kazandırılmak istenen kazanımlara dair bilimsel yöntemler doğrultusunda sağlanan stratejik danışmanlık ve çözüm önerileri desteğidir.