Kurumsal Sosyal Sorumluluk Proje Danışmanlığı

Bilindiği üzere sosyal sorumluluk birey ya da grup olarak (kurum, kuruluş, organizasyonlar) sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel konulara yönelik etik ve duyarlı davranışlardır. Sosyal sorumlulukta toplumsal fayda esastır. Sosyal sorumluluk bireyler ya da organizasyonlar tarafından yürütülmektedir. Organizasyonların sosyal sorumluluk projeleri kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra kar amaçlı işletmelerin toplumsal fayda ve kalkınma için gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk etkinlikleri ‘kurumsal sosyal sorumluluk hareketi’ olarak adlandırılmaktadır.

 

Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, kurumlara itibar gelişimi, çalışan bağlılığı, maliyet düşürme ve toplumla daha güçlü ve yakın ilişkiler gibi katkılar sağlarlar.

 

Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, toplumsal ihtiyaçlara ve toplumsal yapıya uygunluklarının yanı sıra ilgili kurumun da ilke ve değerleri ile uyumlu olmalıdırlar.

 

Bu doğrultuda kurumların eğitim, sağlık, ruh sağlığı, kadın, aile, çocuk ve gençleri kapsayan ve/veya hedef alan sosyal sorumluluk projelerine stratejik danışmanlık ve içerik geliştirme hizmetleri sunmaktayız.  Proje kapsamında görev alacak eğitmenler ya da gönüllülerin eğitim ve süpervizyon süreçleri de tarafımızca sağlanmaktadır.