Çalışan Destek Programları

Hedefe Psikoloji Çalışan Destek Programını, Çalışan Mutluluk Yönetimi adı altında sunmaktadır. Çalışan Mutluluk Yönetim Programı, insan davranışının psikiyatri, psikoloji, nöroloji ve yönetim bilimleri çerçevesinde profesyonel olarak değerlendirilip kurumsal başarı ve verimin artmasına yönelik alınan aksiyonlar bütünüdür.

 

Programın temel amaçları; kurumda mutluluğun yükselmesini sağlamak, iş yaşamının standartlarını yükseltmek, çalışanların kuruma bağlılık ve tutkunluklarına yönelik hizmetler sunmaktır.

 

Çalışan verimliliği ve kurumların rekabet gücünü arttıran; çalışanın yaşam kalitesine önemli katkıda bulunan Çalışan Destek Programı, en kapsamlı ve etkin araç olarak tüm dünyada kullanılmaktadır. ABD’de Fortune 500’ün %90’ı tarafından kullanılan EAP; Avrupa, Avustralya ve Asya’da yaygın olarak tercih ediliyor ve ekonomiye ciddi bir katkı sağlamakta.

 

Programımızda hizmet aşamaları şu şekilde ilerlemektedir;  hizmetin başlangıcı, kurum içi iletişim, başvuruların alınması, mutluluk yönetimi hizmeti ve sonlandırma.

 

Hizmet türü, kurumun talebi doğrultusunda kurumun adres gösterdiği bir lokasyonda ya da kendi merkezimizde yüz yüze psikolojik/psikiyatrik danışmanlık olarak yapılandırılmıştır. Bu hizmetten kurum çalışanlarının eş ve çocukları da yararlanabilmektedirler.

 

Programımız kendi içinde modüllere ayrılmıştır. Talep eden kurumlar bir bütün olarak Çalışan Destek Programı Hizmeti almak haricinde, modülleri ayrı paketler olarak alıp, çalışanlarına sunmaları da mümkündür.

 

 

İş ve Özel Hayat Dengesi Danışmanlığı

Bireylerin, iş yerindeki yoğun iş temposu ve iş dışı hayatın gerektirdiği sorumluluklar ile bir araya geldiğinde, birey için zorlayıcı ve psikolojik yükü ağır dönemler ortaya çıkabilmektedir.

Çalışan Mutluluk Yönetimi kapsamına giren çalışanların iş-yaşam dengesini nasıl sağlayacaklarına ilişkin destek almaları sağlanacaktır.

Evlilik Öncesi Danışmanlık

Çalışanların evlenme süreçleri her ne kadar mutluluk içerse bile bu süreç çiftler açısından aslında son derece yoğun, stresli ve tüketici bir süreçtir. Bu tükenmişlik, evliliğe hazırlanan çalışanların yeni süreçle birlikte iş motivasyonunu üst seviyede tutmalarına engel olmaktadır.

Çalışan Mutluluk Yönetimi kapsamına giren çalışanlara, evlilik öncesinde zorlanılan süreci rahat atlatmalarını sağlayacak yöntemlere ilişkin danışmanlık yapılmaktadır.

Aile-Evlilik Danışmanlığı

Bireylerin hayatlarında mutlu olmalarını sağlayan iki ana değişken vardır. Bunlardan biri işleri diğeri de eşleridir. Eğer bu iki durumdan biri veya ikisi birden aksarsa bireyler yoğun stres ile karşı karşıya gelmekte ve günlük işlevsellikleri sekteye uğramaktadır.

Çalışan Mutluluk Yönetimi kapsamdaki çalışanların, aile ve evlilik meselelerini bu alanda özel olarak yetişmiş uzmanlarla konuşarak, gerektiğinde çift olarak destek almaları sağlanacaktır.

Bireysel Problemler

Stres, kaygı depresyon, özgüven, öfke yönetimi gibi bireysel psikolojik problemler de bireyin mutluluk düzeyini olumsuz etkilemektedir.

Program kapsamında bireylerin psikolojik durumlarını değerlendirmek ve bu alanda uzman psikologlardan destek almaları da Çalışan Mutluluk Yönetimi ilkesi çerçevesinde sağlanabilmektedir.

Hamilelik

Kadın çalışanların anneliğe hazırlık sürecinde yeni rollerine adaptasyonlarını sağlamak amacıyla verilen destektir.

Çocuk - Ergen Danışmanlığı

Çalışanların çocukları ile ilgili yaşadıkları her türlü sorun çalışanın mutluluğunu ve performansını önemli ölçüde etkileyebilmektedir.

Çalışan Mutluluk Yönetimi ile hem ebeveyn hem çocuk ile çalışılarak gerekli müdahaleler ile çocuk yetiştirme sürecinin etkin olabilmesi sağlanmaktadır.

Travma

Ağır hastalık, yakın kaybı, yaralanma, boşanma gibi bireyin hayatında çok yoğun stres oluşturarak çevresine ve işine adaptasyonunu bozan travmatik olaylarda sağlanan destek ile bireyin işlevini yitirmeden hayatına devam edebilmesini sağlamaya yönelik hizmettir.