Ekibimiz

Hedefe Psikoloji - Sesil Kalender
SESİL DELİKAN KALENDER
KLİNİK PSİKOLOG, DİREKTÖR
Hedefe Psikoloji - Müge Gülen
MÜGE GÜLEN
KLİNİK PSİKOLOG
Hedefe Psikoloji - Selin Demirkaya
SELİN DEMİRKAYA
KLİNİK PSİKOLOG
Hedefe Psikoloji - Nisa Zengin
NİSA ZENGİN
PSİKOLOG, STAJYER
Hedefe Psikoloji - Aysun Yakasız
AYSUN YAKASIZ
YÖNETİCİ ASİSTANI
Hedefe Psikoloji - Duygu Aydoğan
DUYGU AYDOĞAN
İÇERİK DANIŞMANI
Hedefe Psikoloji - Ömer Koçer
ÖMER KOÇER
İÇERİK DANIŞMANI
Hedefe Psikoloji - Ayşecik Güley
AYŞECİK GÜLEY
İÇERİK DANIŞMANI
Hedefe Psikoloji - Hacer Erbaşı
HACER ERBAŞI
İÇERİK DANIŞMANI

Psikoloji Lisans Eğitimini Koç Üniveristesi’nde, ardından Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını İngiltere’de, Univeristy of Reading’de tamamlayan Sesil Delikan Kalender, mesleki pratiğinde Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımını kullanmaktadır. Bunun yanı sıra çok sayıda araştırmayla desteklenen Oyun Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi ve yine Bilişsel Davranışçı temelleri olan Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi ve Şefkat Odaklı Terapi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Lisans eğitimi süresince ve sonrasında çeşitli eğitim kurumlarında okul psikoloğu olarak çocuklarla ve ailelerle çalışmıştır. Gerekli görüldüğü hallerde ev ziyaretleri
gerçekleştirip çocuk ve aileye destek vermiştir. Bu görevleri sırasında çeşitli konular hakkında Türkiye’de ve İngiltere’de olmak üzere çeşitli eğitim ve süpervizyon programlarını tamamlamıştır. Şuan Hedefe Psikoloji ’de çocuk, ergen ve aileler ile çalışmalarını sürdürmektedir. Kalender, danışan görmenin yanı sıra kurumlara danışmanlık ve eğitim/seminer desteği vermekte, çeşitli okullarda rehberlik koordinasyonu sürecini yürütmekte, öğretmen, veli ve öğrenci eğitim ve seminerleri vermekte, yenilikçi eğitim yaklaşımları, rehberlik süreçleri gibi konularla ilgili içerik geliştirme projelerinde etkin rol almakta, çeşitli çocuk ve aile atölyelerini yönetmektedir.

Çocuk ve ergenlere uyguladığı testler arasında Weschler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği IV(WISC-IV), Ankara Gelişim Tarama Envanteri (0-6 yaş), Peabody Resim Kelime Tanıma Testi (2-12 yaş) , Resim Çizme Testleri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi (5 yaş 6 ay -11 yaş), Cümle Tamamlama Testi (Beier) (7 yaş ve üstü), Duygudurum Ölçekleri (9-14 yaş), Denver II Gelişimsel Tarama Testi bulunmaktadır.

sesil.kalender@hedefepsikoloji.com

KLİNİK PSİKOLOG MÜGE GÜLEN

Hedefe Psikoloji - Müge Gülen Müge Gülen, psikoloji ve sosyoloji lisans eğitimlerini Koç Üniversitesi’nde, klinik psikoloji yüksek lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Lisans eğitimi boyunca Koç Üniversitesi’nde yürütülen çeşitli projelerde araştırma asistanlığı ve psikoterapi merkezlerinde stajlar yapmıştır. Mezuniyetinden sonra Koruncuk Vakfı’nda yürütülen bir projede gönüllü psikolog olarak çalışmış, oyun terapilerinde yardımcı terapistlik yapmış, çalışanlara verilen psikoeğitim süreçlerine destek vermiştir.Yüksek lisans sürecinde klinik stajını Lape Hastanesi’nde tamamlamıştır.

Şuan Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımı ile yetişkinlerle bireysel psikoterapi çalışmaları sürdürmektedir. Yetişkinlere uyguladığı testler arasında Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) vardır.

 

 

info@hedefepsikoloji.com

Hedefe Psikoloji - Selin Demirkaya

Lisans eğitimini İngiltere Roehampton Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlayarak 2009 yılında mezun oldu. Londra’da yaşadığı 5 sene boyunca The National Autistic Society bünyesi altında eğitim koordinatörlüğü bölümünde çalışma fırsatını yakaladı. 2009 yılında mezun olup, Türkiye'ye temelli dönüş yaparak özel sektörde insan kaynakları alanında 7 sene boyunca çalıştı. 2017 yılında Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programına başladı, yüksek derece ile mezun olup Uzman Klinik Psikolog olmaya hak kazandı.

Uzmanlığını ‘Bipolar bozukluğu olan annelerin ebeveynlik tutumlarının çocuğun bağlanma stili ile psikopatolojisine etkisi’ konulu projesi  ile aldı. Yüksek lisans eğitimi sırasında, Fransız Lape Hastanesi ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Servisi’nde stajlarını tamamladı.

Lisans eğitimi sürecinde Roehampton Üniversitesinin Psikoloji Kulübünde farklı görevlerde yer aldı. Akademik ve sosyal projelerde gerek düzenleme kurulunda, gerek de gönüllü olarak çalıştı.

Yüksek lisans eğitimi sürecinde, yetişkinlere yönelik birçok test ve uygulama eğitimi aldı. Rorschach ve Projektif Testler Derneğinde, İrem Erdem Atak eğitmenliği ile 2 senelik Rorschach ve TAT eğitimini tamamladı. Türk Psikologlar Derneği’nden MMPI ve Denver II Gelişimsel Tarama Testi sertifikasını aldı. European Association for Behavioral and Cognitive Therapy (EABCT) tarafından akredite edilmiş Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar’dan ‘’Bilişsel Davranışçı Terapi’’ eğitimini tamamladı. Hemen ardından Şema Terapi Enstitüsünde Prof. Dr. Gonca Soygüt'ten ‘Şema Terapi Temel Düzey’ eğitimini başarıyla bitirdi.

Işık Üniversitesi Yüksek Lisans Programı kapsamında Dr. Vicdan Yücel ve Doç. Dr. Nazlı Balkır Neftçi tarafından süpervizyon alarak bireysel psikoterapi seanslarını yürüttü. Çalışmalarında Bilişsel Davranışçı Terapi ile birlikte Şema Terapi ekolünü kullanmaktadır.

Çocuk ve ergenlere uyguladığı testler arasında Weschler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği IV(WISC-IV), Ankara Gelişim Tarama Envanteri (0-6 yaş), Peabody Resim Kelime Tanıma Testi (2-12 yaş) , Resim Çizme Testleri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi (5 yaş 6 ay -11 yaş), Cümle Tamamlama Testi (Beier) (7 yaş ve üstü), Duygudurum Ölçekleri (9-14 yaş), Denver II Gelişimsel Tarama Testi bulunmaktadır.

info@hedefepsikoloji.com

PSİKOLOG, STAJYER NİSA ZENGİN

Hedefe Psikoloji - Nisa Zengin

Nisa Zengin 1994, Konya doğumlu. İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nden sonra Koç Üniversitesi’nde Psikoloji ve İşletme çift anadal programından 2019 yılında mezun olmuş ve hemen ardından Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimine başlamıştır.

Lisans eğitimi süresince kurumsal şirketler ve psikiyatri klinikleri dahil olmak üzere farklı alanlarda staj yapmış, projelere katılmış, gönüllü faaliyetlerde bulunmuştur. Şu an Yüksek Lisans eğitimine devam etmekte ve Hedefe Psikoloji’ de staj yapmaktadır.

 

 

 

info@hedefepsikoloji.com

YÖNETİCİ ASİSTANI AYSUN YAKASIZ

Hedefe Psikoloji - Aysun Yakasız

info@hedefepsikoloji.com

İÇERİK DANIŞMANI DUYGU AYDOĞAN

Hedefe Psikoloji - Duygu Aydoğan

Lisansını sınıf öğretmenliğiyle tamamlayan Duygu Aydoğan, 10 yıldır özel ilköğretim kurumlarında 1. sınıftan 4. Sınıfa kadar tüm düzeylerde sınıf öğretmenliği, ilkokula hazırlık sınıflarında okuma-yazma dersleri ve çalışmalarını yürütmektedir.

Bununla birlikte yaratıcı düşünme ve düşünme becerileri dersleri yaparak öğrencilerin farklı alanlarda da çalışmalarına destek olmaya devam etmektedir. Tüm bunlarla eş zamanlı olarak çalıştığı kurumlarda eğitim teknolojileri lideri olarak eğitimde teknolojinin kullanımının artırılması, verimli kullanımı, yeniliklerin takibi, öğrencilerin teknoloji eğilimlerinin takibi ve yararlı uygulamalara yönlendirilmesi sınıf içi uygulamalarda kullanılan eğitim teknolojilerinin ders planlarına entegre edilmesi üzerine projeler yürütmektedir.

Duygu Aydoğan bir ‘çocuklar için teknoloji’ projesinde içerik danışmanı olarak görev almıştır.

 

info@hedefepsikoloji.com

İÇERİK DANIŞMANI ÖMER KOÇER

Hedefe Psikoloji - Ömer Koçer

Lisansını Biyoloji Öğretmenliği ile tamamlayan Ömer Koçer, 19 yıldır devlet okullarında öğretmen ve yönetici pozisyonlarında, Kayseri Valiliği Orta Anadolu Kalkınma Birliği Birim Koordinatörü, TÜBİTAK Ortaöğretim Projeleri ve MEB Bu Benim Eserim Proje yarışması 9. Bölge Çalışma Grubu Başkanlığı ve TÜBİTAK sekreterya görevlisi ve Kayseri İl MEM Ar-Ge birimi sorumlu Koordinatörü olarak çalışmalarını sürdürmüştür.

Ömer Koçer, Proje hazırlama, izleme, değerlendirme, Stem materyalleri ve uygulama, temel eğitim ve özel eğitim gibi konular dahilinde eğitim görevlisi ve yöneticisi olarak görev almıştır.

Ömer Koçer, Hedefe Psikoloji ve Eğitim Merkezi’nde proje ve eğitim danışmanıdır.

 

info@hedefepsikoloji.com

İÇERİK DANIŞMANI AYŞECİK GÜLEY

Hedefe Psikoloji - Ayşecik Güley

Lisansını okul öncesi öğretmenliği ile tamamlayan Ayşecik Güley, 15 yıldır devlet anaokullarında farklı yaş gruplarında sınıf öğretmeni olarak görev almıştır. Okul öncesi sınıf öğretmenliğinin yanı sıra 2013-2016 yılları arasında görevini sürdürdüğü il milli eğitim müdürlüğünde ARGE-STEM bölümünde birim koordinatörü olarak çalışmalarını tamamlamıştır.

Haziran 2013- Kasım  2016 tarihleri arasında Kayseri STEM merkezinde bulunan STEM Ekibi içerisinde yurt içi ve yurt dışı araştırma, geliştirme, bilgilendirme, seminer, çalıştay ve konferanslarda valilik ve bakanlık oluru ile materyal uygulama sorumlusu olarak görev almış, RTEÜ Eğitim Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen Öğretmen Adayları STEM ile Buluşuyor” isimli çalıştaya eğitmen olarak katılmış, Türkiye’nin ilk ve tek STEM Merkezi olan Kayseri STEM merkezinde okul öncesi STEM koordinatörlüğünü yürütmüştür.

Ayşecik Güley, Hedefe Psikoloji ve Eğitim Merkezi’nde proje ve eğitim danışmanıdır.

 

info@hedefepsikoloji.com

İÇERİK DANIŞMANI HACER ERBAŞI

Hedefe Psikoloji - Hacer Erbaşı

Lisansını İngilizce  Öğretmenliği ile tamamlayan Hacer Erbaşı, 15 yıldır devlet okullarında öğretmen ve milli eğitim müdürlüğünde STEM Merkezinde Proje Koordinatörü olarak görev almıştır.

Öğretmenliğe devam eden Hacer Erbaşı eş zamanlı olarak, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi bünyesinde bulunan proje koordinasyon ekibi üyesidir ve yine aynı bünyede bulunan STEM Merkezi birim koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Haziran 2014- Ekim 2015 tarihleri arasında Kayseri STEM merkezinde bulunan STEM Ekibi içerisinde yurt içi ve yurt dışı araştırma, geliştirme, bilgilendirme, seminer, çalıştay ve konferanslarda valilik ve bakanlık oluru ile materyal uygulama sorumlusu olarak görev yapmış, RTEÜ Eğitim Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen Öğretmen Adayları STEM ile Buluşuyor” isimli çalıştaya eğitmen olarak katılmıştır.

Hacer Erbaşı Hedefe Psikoloji ve Eğitim Merkezi'nde proje ve eğitim danışmanıdır.

 

info@hedefepsikoloji.com