Eğitim Kurumu Yönetici ve Girişimcilerine Yönelik Eğitim Programları

Son yıllarda ülkemizde oldukça rağbet gören ve büyüyen bir sektör eğitim.  Bu sebepledir ki her yaş kademesi ve ölçekte birçok yeni kurum kapılarını öğrencilere açmak istiyor. Küçük ölçekli; tek şubeli okulöncesi kurumlar ya da okulöncesinden lise sona kadar öğrencilere eğitim vermeyi hedefleyen ve birçok şubesi olan kurumlar.

 

Elbette ki bu bir iş kolu ve yatırım sahası. Ancak unutmamak gerekir ki sağlık ve eğitim iki kritik alandır. Hele ki bu alanlarda bir de çocuk ve gençlere hitap etmekteyseniz o zaman çok daha ince bir ip üzerinde yürüdüğünüzü söyleyebiliriz. En ufak bir yanlışlık ya da doğru amaçlar belirleyememe gibi unsurlar ebeveyn ve çocukların güvenini hızla yerle bir eder. Bu sebepledir ki doğru strateji, uzun vadede sürdürebilir başarıya götüren tek yoldur.

 

Hedefe Psikoloji olarak kurum yöneticileri ve kuruculara yönelik farklı eğitim modülleri ile finans, insan kaynakları, kurum vizyon ve hedef belirleme, liderlik ve yöneticilik becerileri ve elbette eğitim bilimi/süreci ile ilgili sizlerin aktif katılımının olduğu bir eğitim programı sunmaktayız. Eğitim programlarımız kuruma özel ya da grup eğitimlerine katılımınız/yöneticilerinizin katılımı şeklinde olabilmektedir.