Eğitim Kurumlarına Yönelik Danışmanlık

Eğitim kurumlarına yönelik danışmanlık süreci, eğitim kurumları yöneticileri, eğitim girişimcileri

 

(eğitim sektörüne büyük ya da küçük ölçekli yatırım yapacak ve fakat alan dışı olan kimselere yönelik) ve eğitimcilere yönelik bilgi ve beceri kazanımı eğitim programlarını, kurumlara özel-okul öncesi dönem müfredat yazımını,  rehberlik servisleri müfredat yazımı ve süpervizyon çalışmalarını, kurumlara özel-öğrencilere yönelik ölçme değerlendirme araçlarının geliştirilmesini, eğitim kurumları insan kaynakları yönetimini ve öğrenci, veli seminerlerini kapsamaktadır.

 

Hedefe Psikolojiyi diğer insan kaynakları firmalarından ayıran temel unsur, Hedefe Psikolojinin, İnsan Kaynakları teknik ve yöntemlerini tamamen eğitim sektörüne özelleştirmiş olmasıdır. Liderlik çalışmalarından, gelişim merkezi uygulamalarına kadar yapılan her bir çalışma eğitim bilim ve yönetimi kapsamında yapılandırılmıştır.

 

Hedefe Psikoloji - Eğitim Kurumlarına Yönelik Danışmanlık