Çocuklarda Sosyal Beceri Eğitimi / İlişki Başlatma ve Sürdürme Becerileri

Çocuklarda Sosyal Beceri Eğitimi / İlişki Başlatma ve Sürdürme Becerileri

İlişki başlatma ve sürdürme becerileri kişinin bir ilişkide kullanabileceği en temel adımları içerir. Bebeğin annesi ile iletişimi göz teması ile başlar. Bebek yalnızca anne ve baba ile iletişimdeyken çocuğun ise giderek daha büyük bir sosyal çevresi oluşmaya başlar. Kardeşleri, öğretmenleri, akranları ve diğer büyükler gibi. Daha geniş bir çevre daha çeşitli becerileri gerektirir. Biri ile konuşurken onu dinleme, yüzüne bakma, kendini tanıtma, uygun yerde uygun nezaket ifadelerini kullanma, birisi ile karşılaştığında selamlaşma, ayrılırken vedalaşma, arkadaşları ile paylaşma, yardım isteme, uzlaşma gibi. Bazı çocuklar  bu becerileri daha kolay öğrenirken bazı çocuklar çeşitli nedenlerle bu becerileri kazanamazlar. En temel beceriler olan ilişki başlatma ve sürdürme becerilerini geliştiremeyen çocuklar diğer becerileri de (duygularını ifade etme, atılganlık,  saldırgan davranış ve dürtülerle başa çıkma, sorun çözme, plan yapma, grupla etkileşim bir iş yürütme becerileri) geliştirmekte zorluk yaşarlar. Oysaki çocuğun ailesi ve akranları içindeki yeri bu beceriler aracılığı ile sağlanır. Sosyal olarak görülen bu beceriler gerçekte çocuğun okul hayatı için gerekli olan bilişsel becerileri de geliştirir. Çocuk bu beceriler aracılığı ile hem kendi hem de arkadaşları ile ilgili olumlu duygular içinde olur. Bu durum onun kendine olan güvenini arttırır. Akran ilişkileri olumlu gelişir. Duygusal, sosyal ve akademik hayatı bu iklimde verimli gelişir büyür. Aksi durumda ise, yapılan araştırmalarda da gösterildiği üzere, iletişim becerileri düşük olan çocukların akranları tarafından dışlanma olasılıkları da artmaktadır. Yine araştırmalar akranları tarafından dışlanma ya da izole edilme gibi problemleri olan çocukların bir çok davranışsal probleminin olduğunu  ve bu problemlerin ileride depresyon, okuldan ayrılma, ergenlikte psikiyatrik problemlerin ortaya çıkmasında rol oynadığını göstermektedir.