Meslek Seçimi ve Kariyer Destek Programı

Meslek seçimi, üniversite seçimi ve sınav dönemi karmaşık ve stresli bir dönemdir. Doğası gereği oldukça hareketli geçen ergenliğe bir de bu zorlu aşamalar eklenince aileler ve gençler desteğe ihtiyaç duyabilmekteler.  Bu dönem içerisinde yaşanan sıkıntılar ya kaygının aşırı yükselmesi ve çaba göstermelerine rağmen sınav sonuçlarında beklentilerine erişememeleri ya da gençlerin hedef ve idealleri ile ailelerin beklenti ve yorumlarının örtüşmemesi ile aile içi yanlış anlamalar ve çatışmaların yaşanması yönündedir. Bu sebeple, bu ve benzeri sorunlar oluşmadan sınav senesi öncesinde ya da gencin artık bölüm, meslek, üniversitelere dair bir bakış açısına sahip olması gerektiğini düşündüğü senelerde Mesleki Yönelim ve Kariyer Planlama Danışmanlığı alınması sürecin doğal sancısı haricindeki rahatsızlıkların yaşanmasına engel teşkil edecektir. Bu danışmanlık hizmetinde şu adımlar izlenmektedir:

 

• Ailenin öncelikleri, çocuklarından beklentileri gözden geçirilir.

 

• Gencin öncelikleri, ilgileri, hayalleri gözden geçirilir.

 

• Gencin yetkinlikleri objektif araçlar ile ölçümlenir.

 

• Gencin bilişsel performansı objektif araçlarla ölçümlenir.

 

• Gencin mesleki yönelimi ve yatkınlığı objektif araçlarla ölçümlenir.

 

• Gencin akademik başarısı değerlendirilir.

 

• Gencin akademik potansiyeli belirlenir.

 

• Tüm değerlendirme sonuçları dahilinde gencin kendi potansiyel, ilgi ve yeteneklerinin farkına varması adına çalışmalar düzenlenir.

 

• İlgisi ve yatkınlığı olduğu meslekler ile ilgili tanıtım ve staj program hedefleri düzenlenir.

 

• Tüm çalışmalar dahilinde aile ve genç ile yapılan  görüşmelerde geri bildirim verilir ve izlenecek yol haritası beraberce belirlenir.