Farklı Gelişim Gösteren Çocuklara Destek Programı / DIR FLOORTIME

Farklı Gelişim Gösteren Çocuklarla Oluşturduğumuz Destek Programı Nasıldır?

 

Hedefe Psikolojide destek programı sürecinde farklı gelişim özellikleri olan bebek ve çocuklarla DIR Floortime Tekniği kullanılmaktadır.

 

DIR Floortime Nedir?

 

DIR Floortime tekniği çocuk psikiyatristi Dr. Stanley Greenspan’in geliştirdiği bir tekniktir ve bu teknik farklı gelişim özellikleri olan bebek ve çocukların değerlendirilmesi ve gelişimlerinin desteklenmesi için çok boyutlu bir sistem ortaya koymaktadır.

 

DIR Floortime kanıta dayalı bir müdahale yöntemidir. Araştırmalar göstermektedir ki, Floortime otizm ve diğer özel ihtiyaçlara sahip çocuklarda iletişim ve ilişki kurma yeteneklerini güçlendirmektedir.

 

DIR Floortime yaklaşımı Developmental, (gelişimsel) ,Individual (bireysel) ve Relationship-based (ilişki temelli) sözcüklerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur.

 

Değerlendirme ve terapi esnasında bu üç noktaya odaklanılmaktadır.

 

1. D (Developmental): Gelişimsel Bölüm: 

 

Çocuğun nerede olduğu saptanmakta ve müdahale programı buna göre planlanmaktadır. Altı adet Fonksiyonel-Duygusal Gelişim Basamağı bulunmaktadır. Bunlar;

 

1) Regülasyon; Sakinliği Koruyabilmek

 

2) Birliktelik Sağlamak

 

3) İki yönlü İletişim Sağlamak

 

4) Sosyal Problem Çözme ve Benlik Algısı

 

5) Düşüncelerin Temsil Edilmesi

 

6) Soyut Düşünmedir

 

Çocuğun bu basamaklarda nerede olduğuna bakılır ve amaç çocuğun Floortime seansları esnasında 1.basamaktan 6.basamağa doğru ilerlemesini sağlamaktır.

 

2. I (Individual): Bireysel Bölüm

 

Çocuğun bireysel farklılıkları ele alınmaktadır.

 

Her çocuğun farklı uyaranlara (dokunsal, işitsel, görsel, derin duyu, hareket ) verdiği tepkiler aynı değildir. Örneğin bir çocuk normalden fazla sayılabilecek dokunsal uyaran ihtiyacına sahipken, bir diğer çocuk en ufak bir dokunsal uyarana karşı kaçınma davranışı göstermektedir; bir çocuk kendisine sıkıca sarılınmasından hoşlanırken bir diğer çocuk kendisine dokunulmasını bile istememektedir; bir çocuk çok fazla dönse de hiç başı dönmez bir diğer çocuk en ufak bir dönmeye veya salıncakta sallanmaya bile tahammül edememektedir.

 

3. R (Relationship-based): İlişki Temelli Bölüm

 

Uzmanların çocuğun gelişimsel seviyesi ve bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak, çocuk ile etkileşime geçmesiyle ilgilidir. Bu etkileşim esnasında, çocuğun gelişimsel seviyesi ve bireysel farklılıklarına göre odanın  ve oyuncakların yapılandırılması büyük önem taşımaktadır. Floortime esnasında çocuğun yaşı ne olursa olsun, oyunda onun liderliği takip edilmektedir; çocuğun dünyasına girmek ve onun duygusal akışına katılıp eşlik etmek gerekmektedir.

 

DIR Floortime Tekniğinden Ne Özellikte Çocuklar Yararlanabilir?

 

• Otizm

 

• Down Sendrom

 

• Özgül Öğrenme Güçlükleri

 

• Dil ve Konuşma Bozuklukları

 

• Dikkat Problemleri

 

• Gelişimsel Gerilikler

 

• Davranış Problemleri

 

• Zihinsel Yetersizlik

 

SÜREÇ NASIL İLERLER?

 

• Merkeze gelindiğinde, aileden duyu anketini doldurmaları istenir.

 

• Değerlendirme seansı yapılır;

 

 Çocuk ve aile birlikte odaya girerler; anne ve baba çocuk ile oynarken gözlem yapılır. Devamında, terapist Floortime uyguladığı esnada aile  gözlem yapar

 

  • Çocuğun ihtiyaçları belirlenir; ihtiyaçlar doğrultusunda haftalık Foortime seans sayısı belirlenir

• Eğer çocuk bir psikiyatrist yönlendirmesi üzerine merkezimize başvurmuş ise psikiyatristle iletişime geçilip tedavi programı kendisiyle paylaşılır  ve kendisinin vaka ile ilgili gözlemleri not edilir.

 

• Eğer çocuk bir psikiyatrist yönlendirmesi ile gelmediyse veya kendisini takip eden  bir psikiyatrist yok ise; fakat değerlendirme seansı    sonucunda bunun gerekliliğine karar verilmiş ise, aileye gerekli yönlendirme yapılır.  Devamında psikiyatrist ile ortak bir çalışma ile Floortime seansları sürdürülür.