Çocuk ve Genç Danışmanlığı

Çocuk ve Genç Danışmanlığı

Çalışma alanlarımız doğum öncesi ile başlayan anne baba  danışmanlığı, bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemini kapsamaktadır.  Bu doğrultuda bebekler, çocuklar, ergenler, yetişkinler, anne babalar, anne baba adayları, büyük anne ve babalar ile çocuklara profesyonel bakım veren kişilere hizmet sunmaktayız.

Bebek, çocuk ve ergenler ile çalışmalarımızı ilgili yaş aralıklarında uzmanlığı olan, psikoterapistlerimiz yürütmektedir. Çalışmalar bireysel psikoterapi, grup çalışmaları, grup terapileri, aile terapisi kapsamında, vakanın ihtiyacına göre uzman tarafından kararlaştırılmaktadır.

Sizlere şu konularda yardımcı olabiliriz:

Boşanma 

Evlat edinme

Travma

Normal bebeği/çocuğu/ergeni izleme ve gelişim düzeyini belirleme

Akademik, bilişsel, sosyal ve duygusal değerlendirme

Bilişsel ve duygusal ölçme değerlendirme 

Okulöncesinden üniversiteye kadar ailevi beklenti ve yeterlilikler, çocuğun yetkinlik ve talepleri göz önünde bulundurularak doğru okul, alan ve mesleki tercih danışmanlığı

Temel ihtiyaçların saptanması ve kazandırılması; memeden kesme, bez bırakma, emzik bırakma, biberon bırakma, katı gıdaya geçiş, yeme ve uyku düzeni vb

Akademik güçlükleri saptama ve baş etme; okula alışma, okula uyum, okul başarısızlığı, özel öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, davranış problemleri, akran ilişkilerinde yaşanan sıkıntılar, zorbalık, özgüven problemleri, okul olgunluğu, okuma yazma ve temel matematik becerilerini kazanmada zorluk, sınav kaygısı, ders çalışma ve ödev yapmaya dair motivasyon eksikliği 

Performans geliştirme; sınav performansını ve ders çalışma motivasyonunu arttırma, etkili ders çalışma programı oluşturma

Duygusal problemleri saptama ve baş etme; kabızlık, yeme problemleri, bağımlılık (teknoloji, madde, vb),  karşıt gelme, seçici konuşmazlık, inatçılık, öfke patlamaları, gelişimsel farklılıklar (otizm, asperger, vb), çocukluk çağı depresyonu, kaygı, mükemmeliyetçilik, takıntılar, fobiler, cinsel gelişim (cinsel kimlik rolü, çocukluk çağı masturbasyonu, vb)